Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Intézményfelügyeleti és Humán Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-444
Fax
E-mail szoc-segely2@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- Ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények felügyeletét,
vezeti a szükséges nyilvántartásokat.
- Koordinálja és ellenőrzi a gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális
intézmények szakmai és gazdasági munkáját, tovább az ellátási szerződésekben
foglaltak betartását.
- Előkészíti és segíti az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkáját,
végrehajtja döntéseit, valamint a Képviselő-testületi előterjesztéseket,
koordinálja a döntések végrehajtását.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szolgáltatások terén felmerülő
szükségleteket, és ezek alapján előkészíti a szociális szolgáltatástervezési
koncepció felülvizsgálatát, intézi az ágazathoz tartozó intézmények működési
engedélyeivel kapcsolatos feladatokat és az éves intézményi szakmai vizsgálatokat.
- Közreműködik a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító
okiratainak, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatainak elkészítésében.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet
rendelkezései szerint ellátja az államigazgatási és önkormányzati hatósági
ügyeket: rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, gyermekétkeztetést,
lakásfenntartási támogatást, fűtési támogatást, ápolási támogatást, temetési
támogatást,
köztemetést, méltányos gyógyszertámogatásra való jogosultságot.
- Foglalkozik a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátást igénylők
beutalásával és a személyi térítési díjjal kapcsolatos ügyekkel. Gondoskodik a
megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításáról. Felülvizsgálja
a rendszeres pénzbeli ellátásokat. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vett ellátást megszüntetni, és kötelezi az igénybevevőt a visszafizetésre.
- Ellenőrzi a visszakövetelt pénzösszegek megtérítését, foganatosítja a
végrehajtást.
- Végzi a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. Működteti a helyi
szociálpolitikai kerekasztalt.
- Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat.
- Dönt a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról.

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Mohácsiné Dim Rita - osztályvezető
Konopás Attila - gazdasági és ifjúsági referens
Tányérosné Pintér Csilla - szociális előadó
Tóth Sándorné - szociális előadó
Zsidákovitsné Virsinger Anna - szociális előadó
Bíró Alexandra - ügyintéző
Nagy-Gödéné Draxler Anna - szociális előadó