Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Vállalkozó személyi adatainak, a vállalkozói igazolvány adatainak megváltozása

Az egyéni vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül kell a körzetközponti okmányirodában bejelenteni.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely igényelhető az irodában.

Szükséges dokumentumok:

Az adatváltozás fajtájától függően:

- személyi adatok megváltozását igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcím igazolvány
- vállalkozói igazolvány
- telephely tulajdonjogát, illetve bérleti jogát igazoló okirat (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, két tanú által aláírt bérleti szerződés vagy előszerződés)
- képesítési bizonyítvány, oklevél, amennyiben a végezni kívánt tevékenység képesítéshez kötött
- egyéb hatósági engedély, amennyiben azt jogszabály írja elő

Illetékköteles: 3.000,- Ft-os csekk, mely az ügyintézőnél vehető át.

Az ügyintézés határideje: 30 nap

Az eljárás jogi alapjai:
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
129/2000. (VII.11.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

Az ügyintézés helye:
2600 Vác, Csányi László Krt. 45. és az ineterneten

Tel: 06-27-512-230; 512-243
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)


Ügyintéző:
Mártai Júlia főelőadó
Forszt Judit főelőadó


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9-18-ig
Kedd: 8-16-ig
Szerda: 10-16-ig
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-16-ig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány