Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Ügyfél kérelmére ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével. Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:
Közlekedési Felügyelet által kiállított Műszaki adatlap (amennyiben lejárt a műszaki érvényesség)
Minden esetben szükséges dokumentumok:
- a járműhöz kiadott érvénytelenített új vagy régi típusú forgalmi engedély,
- a forgalomból kivonáskor érvénytelenített rendszámtábla ,
- az ideiglenes kivonás megszüntetéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki),
- az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki),
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás,
- az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
- amennyiben a járműhöz még régi típusú forgalmi engedély tartozott, az új típusú forgalmi engedély és törzskönyv illetékének befizetését igazoló feladóvény.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:
- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás,
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:
- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.


Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

Az ideiglenes kivonás megszüntetésének szolgáltatási díja 1.800,- Ft
Az érvényesítő címke díja 450,- Ft
Amennyiben új típusú forgalmi engedélyt kell kiállítani az eljárás során, a forgalmi engedély csekke 6.000,- Ft
Amennyiben törzskönyvet kell kiállítani az eljárás során, a törzskönyv csekke 6.000,- Ft

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelete a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról

Az ügyintézés ideje: 30 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236 512-239-ig , Fax: 27 512 240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők: Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Szivák Judit főelőadó
Dávid Katalin főelőadó


Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Ebédidő: 12.30-13 óráig.

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány