Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Egyéb műszaki adat változásának nyilvántartásba vétele

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.
Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:

- a járműhöz kiadott új típusú (kártyás) forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmi engedély
- a törzskönyv illetékének befizetését igazoló feladóvény vagy nyilatkozat az illetékmentességről (motorcsere, színváltozás, alvázszám módosítás esetén kell a törzskönyvet cserélni)
- az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat
- amennyiben a járművön átalakítás történt
-a közlekedési hatóság által kiadott átalakítási engedély és Műszaki adatlap
-a hátsó rendszámtábla, mivel új műszaki érvényességi idő bejegyzése is történik
-az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény, mivel új műszaki érvényességi idő bejegyzése is történik
- tehergépkocsinak személyszállító járművé történő átalakítása esetén a vámhatósági igazolás
- amennyiben régi típusú forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetését igazoló feladóvény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.

Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

A törzskönyv illetéke 6.000,- Ft
Amennyiben régi típusú forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, a forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft
Amennyiben régi típusú forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, az érvényesítő címke díja 450,- Ft

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés ideje: 30 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18-ig
Kedd: 8-16-ig
Szerda: 10-16-ig
Péntek: 8-16-ig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány