Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Forgalmi engedély pótlása, cseréje

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatvány kitöltésével.
Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:

- a forgalmi engedély illetékének befizetését igazoló feladóvény,
- a cserére kerülő forgalmi engedély,
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
- amennyiben a forgalmi engedély pótlását megalapozó bűncselekmény történt, az okmány eltűnésének bejelentéséről szóló rendőrségi okirat, jegyzőkönyv,
- elvesztés esetén az okmányirodában felvett jegyzőkönyv.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás,
- illetékmentesség esetén az arról szóló nyilatkozat.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is

Az ügy intézéséhez fizetendő illeték:
A forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft, régi forgalmi engedély esetén 12.000 Ft.

Az ügyintézés ideje: 20 perc

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó


Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig