Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Jármű forgalomból történő végleges kivonása

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatvány kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:
- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás,
- bontási átvételi igazolás
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:
- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.

Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

A végleges kivonás szolgáltatási díj 1.800,- Ft csekken fizetve

Az eljárás jogi alapja: 35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról

Az ügyintézés ideje: 25 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax.: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Ebédidő naponta 12.30 tól 13 óráig.

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány
1.800,- Ft csekken fizetve A végleges kivonás szolgáltatási díja