Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Az ügy intézéséhez szükséges dokumentumok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány
(hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély)
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
- pályaalkalmassági igazolás, amennyiben hivatásos gépkocsivezetőként kéri a cserét
- külföldi vezetői engedély
- külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az az ország amelyben a vezetői engedélyt kiadták, nem tartozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)
- tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás (ha a hiteles magyar fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma)

Illetékköteles: 4.000,- Ft honosítási díj

FONTOS TUDNIVALÓ:

Az Európai Unió bármely tagállamában kiállított érvényes vezetői engedély esetében nincs szükség a honosításra!

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelete a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról

Az ügyintézés ideje: 30 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45.
Vác Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
Tel.: 27/310-011, 27/310-386
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Czakó Veronika főelőadó
Balázsné Bera Ildikó előadó

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 9.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 10.00-16.00
péntek: 8.00-16.00

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány
4.000,- Ft-os illetékbélyeg Honosítási díj Postahivatal