Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Lakcímváltozás bejelentése

Lakó- és tartózkodási hely bejelentése Lakcímbejelentő lap-on történik, mely átvehető az Okmányiroda recepcióján.

A lakó- és tartózkodási hely változás jelentőlaphoz csatolni kell a személyazonosító igazolványt, továbbá amennyiben a bejelentőnek van, a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány-t. A lakcímbejelentés személyesen, tövényes képviselő vagy meghatalmazott útján is teljesíthető.

Amennyiben egy család együtt költözik, akkor a családból egy személy is eljárhat a lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézésben.

Lakó- és tartózkodási hely változás intézése illetékmentes.

Nem saját tulajdonba történő bejelentkezéshez minden esetben a tulajdonos, a haszonélvező, a bérlő (önkormányzati bérlakás esetében a hivatal által kiadott kiutaló határozat is szükséges) aláírása szükséges a Lakcímbejelentő lap szállásadó aláírásánál.

Ha saját tulajdonba történik a bejelentkezés akkor csatolni kell a lakcímjelentő lap mellé a tulajdont igazoló adásvételi szerződést vagy tulajdoni lapot mely nem lehet régebbi egy évnél.

A Lakcímet igazoló hatósági igazolvány elvesztése esetén azt 1.000 Ft,-os csekk leróvásával kell pótolni. Csekket az ügyintéző ad.

Az ügyintézés ideje: kb. 30 perc.

A lakcímet igazoló hatósági igazolványt az igénylő helyben megvárhatja, illetve ha Postán kéri a lakó- illetve tartózkodási helyére, postai úton kézbesítésre kerül.

Az eljárás jogi alapjai: 1992. évi LXVI. törvény a személyi adat- és lakcímnyilvántartásról.
A többször módosított 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László krt. 45. és az interneten.

Tel: 0627/512-230, 512-231
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)


Ügyintézők:
Simon Ilona főelőadó
Kisfaludi Vera főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő : 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-16 óráig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány