Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Rendszám pótlása, cseréje

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatvány kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.
Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:

- a forgalmi engedély illetékének befizetését igazoló feladóvény
- az új rendszám kiadását megalapozó okirat, engedély (egyéni rendszám legyártására vagy egyedi rendszám előállítására vonatkozó engedély)
- a forgalmi engedély
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat
- amennyiben bűncselekmény történt, a rendszám eltűnésének bejelentéséről szóló rendőrségi okirat, jegyzőkönyv (2 db tábla esetén)
- 1 db forgalmi rendszám utángyártás engedélyezésének, igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény
- 2 db (1 pár) rendszámtábla utángyártása nem lehetséges, új rendszámot kell kérni, ebben az esetben a forgalmi engedélyt is cserélni kell

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás
- illetékmentesség esetén az arról szóló nyilatkozat

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is

Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

1 db rendszámtábla utángyártása 9.500,- Ft csekken fizetve
A forgalmi engedély csekke 6.000,- Ft
Az 1 pár új rendszámtábla ára 6.500,- Ft
Érvényesítő címke 450,- Ft csekken fizetve (csak rendszámtábla csere esetén)

Az eljárás jogi alapjai: 35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés ideje: 20 perc

Az ügyintézés helye:
2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány