Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Törzskönyv pótlása, cseréje

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatvány kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:
Minden esetben szükséges dokumentumok:

- a törzskönyv illetékének befizetését igazoló feladóvény
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
- amennyiben bűncselekmény történt, az okmány eltűnésének bejelentéséről szóló rendőrségi okirat, jegyzőkönyv
- elvesztés esetén az okmányirodában felvett jegyzőkönyv

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás
- illetékmentesség esetén az arról szóló nyilatkozat

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.


Az ügy intézéséhez fizetendő illeték:
A törzskönyv illetéke 6.000,- Ft csekken fizetendő.

Az ügy intézésének határideje: 2 hónap

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány