Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.
Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:

- tulajdon átruházásáról okirat (adás-vételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számla
- az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött (60 napnál nem régebbi és fel nem használt) járműkísérő lap (szakvélemény)(kivéve lassú járművek esetén)
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló kötvény vagy fedezetigazolás
- a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény, vagy nyilatkozat, igazolás az illetékmentességről
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetését igazoló postai feladóvény, vagy nyilatkozat, igazolás az illetékmentességről
- a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedély, vagy új típusú forgalmi engedély műszaki és üzembentartói lapja, melyen az eladó feltüntette a jogügylet időpontját és aláírásával látta el, valamint a jármű törzskönyve,
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat
- amennyiben tulajdonjogi korlátozás elrendelésére kerül sor, az arra vonatkozó okirat (kérelem, Opciós szerződés)
- amennyiben a tulajdonos különbözik az üzembentartótól, az új tulajdonos(ok egybehangzó) nyilatkozata az üzembentartó kijelöléséről
- több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról
- a törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztéséről, ha van ilyen, illetve a postázási címről

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.

Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

A forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft
A törzskönyv illetéke 6.000,- Ft
A vagyonszerzési illeték (pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2.500 kg-ot nem haladja meg, 9.000,- Ft, az ennél nagyobb 22.000,- Ft) Tehergépjármű esetén minden megkezdett cm3 után 18 Ft. Szgk esetén 1890 cm3 alatt 15 Ft/cm3 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalom esetén 24 Ft/cm3. Motorkerékpár esetén 500 cm3 alatt 15 Ft/cm3-t meghaladó hengerűrtartalom felett 20 Ft/cm3.

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés ideje: 30 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác,Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:

Szemes Bélnáné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány