Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Személyes megjelenés szükséges, mivel a vezetői engedélyhez szükséges fénykép a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában készül.

Az ügy intézéséhez szükséges dokumentumok:

- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat
- lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány
(hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély)
- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény, abban az esetben, ha változik az egészségügyi kategória vagy az érvényességi idő,
- érvényes vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány

Illetékköteles: 4.000,- Ft-os illetékcsekk kell hozzá.
A 70. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély illetéke 1.500,-Ft.

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelete a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról

Az ügyintézés ideje: 20 perc

Az ügyintézés helye:
Okmányiroda
Tel.: 27/310-011, 27/310-386
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:

Czakó Veronika főelőadó
Balázsné Bera Ildikó előadó

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 9.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 10.00-16.00
péntek: 8.00-16.00

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány