Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Vállalkozói igazolvány igénylése

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely igényelhető az Okmányirodában.

A kérelem beadását két tanú aláírásával ellátott meghatalmazással rendelkező megbízott is intézheti, a vállalkozói igazolványt kizárólag a kérelmező személyesen veheti át.

Szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- személyi igazolvány, adókártya, lakcím igazolvány
- a vállalkozó munkavégzésének módjától függően
- munkáltatói igazolás, ha munkaviszony mellett fogja végezni a vállalkozói tevékenységet
- az igazolásnak tartalmaznia kell a 36 órát elérő vagy el nem érő munkaviszony igazolását!
- ha nyugdíjas, nyugdíjas igazolvány,
- diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás, ha oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója,
- képesítési bizonyítvány, oklevél, amennyiben a végezni kívánt tevékenység képesítéshez kötött,
- egyéb hatóság engedély, amennyiben azt jogszabály írja elő,
- telephely tulajdonjogát, illetve bérleti jogát igazoló okirat (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, két tanú által aláírt bérleti szerződés vagy előszerződés).

Illetékköteles: 10.000,- Ft-os csekk kell hozzá, melyet az ügyintéző ad.

Az ügyintézés határideje: 30 nap

Az eljárás jogi alapjai:
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
129/2000. (VII.11.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

Az ügyintézés helye: Okmáyniroda és az interneten.
Tel: 06-27-512-242; 512-243

Ügyintéző:
Mártai Júlia főelőadó
Forszt Judit főelőadó


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9-18-ig
Kedd: 8-16-ig
Szerda: 10-16-ig
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-16-ig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány