Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Vezetői engedély pótlása

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Az ügy intézéséhez szükséges dokumentumok:

- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat
- lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú lakcímet tartalmazó
személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély)
- a vezetői engedély elvesztése esetén az okmányirodában felvett jegyzőkönyv,
- a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a Rendőrkapitányság panaszfelvételi irodájában felvett jegyzőkönyv
- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
- pályaalkalmassági igazolás

Az utóbbi három dokumentumra azokban az esetekben van szükség, ha az eljárás során a nyilvántartásokból nem állapíthatók meg a vezetői engedély kiállításához szükséges adatok (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni)

Illetékköteles: 4.000,- Ft-os illetékcsekk kell hozzá.
A 62. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély illetéke 1.500,- Ft.

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelete a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról

Az ügyintézés ideje: 25 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45.
Tel.: 27/310-011, 27/310-386
(Telefonon és interneten történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Czakó Veronika főelőadó
Rácz Mónika előadó

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 9.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 10.00- 16.00
péntek: 8.00-16.00

Az ügyintézéshez szükséges csekk megvásárolható a recepción.

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány