Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Desztillálóberendezés bejelentésével és magánfőzéssel kapcsolatos adóigazgatási eljárás

Az adó alanya a magánfőző.

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy tekinthető, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal, és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzésnek az a tevékenység minősül , amelynek során a magánfőző a lakhelyén vagy gyümölcsöse helyén (több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén) használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés alkalmazásával valósul meg a párlat magánfőző által végzett előállítása.
Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy tekinthető, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

A magánfőző részéről szükséges intézkedések megtétele:
A magánfőző a tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. (a párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja.) A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogat százalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőzőnek a tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet kell beszereznie és a tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be, és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. (ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lépheti túl) A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre, feladatai
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőző bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3-5. §-ai , 63. § (2) bekezdésének 11-12. pontjai, 64. § (6) bekezdése valamint 67/A §-a .

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintéző: Kalla Judit Tel.: (27) 513-406.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig