Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Fizetési könnyítések, adóbehajtás

Adó (csak magánszemély esetében), pótlék és bírság hátralék mérséklése, törlése továbbá fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) stb. tárgyában benyújtott kérelmek.

Igénybe vehetik: magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények.

Szükséges iratok: magánszemély esetén a jövedelem és rezsiköltség igazolása, eltartottak száma, vagyonelemek (gk., nyaraló, lakás stb.) a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élőkre vonatkozóan.
Vállalkozások esetében mérlegadatok, a vagyonállapot kimutatása, hitelek, követelések feltüntetése, likviditás..

Ügyintézés díja: Itv. 33.§ (2) 23. Illetékmentes eljárás az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás –ide értve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is - kivéve az adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Itv. 29.§ (8)A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Az illetéket csekken vagy utalással kell befizetni. Az erről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

Államigazgatási eljárási illeték számlaszáma:
11742094-15395429-03470000

Kapcsolódó jogszabályok:
> Az illetékekről szóló többször módosított 1990. (XII. 24.) évi XCIII. törvény
> Az adózás rendjéről szóló módosított 2017. évi CL. törvény

Köztartozás adók módjára történő behajtása:

Kapcsolódó jogszabályok:
> 2017. évi CLIII. Törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
> 1994. évi. LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézés ideje: 30 nap

Ügyintéző: Túri Tamásné Tel.: (27) 513-442