Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő adó

Adókötelezettség
Az adó megállapítására, bevallására, levonására és megfizetésére főszabályként az köteles, aki a termőföldet bérli feltéve, hogy a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) szerint a haszonbérlet időtartama legfeljebb 5 év.
A felsorolt adókötelezettségek teljesítésére a bérbeadó (földtulajdonos) magánszemély köteles, ha a föld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezett, amely nem kifizetőtől származott, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta vagy a bérleti díjat természetben fizette meg.

Adóbevallás határideje:
Bérlő esetében: az adóévet követő év február 25. napja.
Bérbeadó esetében: adóévet követő év március 20. napja.

Adófizetés határideje:
Bérlő esetében: a bérleti díjak kifizetését követő hónap 12. napja.
Bérbeadó esetében: az adóévet követő év február 25. napja.

A jövedelemadó mértéke: Az adóalap (bérleti díj) 15 %-a

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Adómentesség:
Mentes az adó alól a föld bérbeadásából származó bevétel, ha a haszonbérbe adás alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 81. §-ának c. pontja, 82. § (3) bekezdése, 176. §
(3)-(10) bekezdései, 178. § 18. pontja valamint 3. számú melléklete.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése, 16. §-a ,17. § (4)
bekezdése valamint az 1. számú mellékletének 9.4.1. és 9.4.2. pontjai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adócsoportja, földszint 35. számú iroda (belső rész).

Ügyintéző: Pintér Mária Tel.: (27) 513-418