Közélet [2013. június 25., kedd]
Képviselői kérdések, hozzászólások

A működés szabályozása szerint a júniusi képviselő-testületi ülésen is az Egyebek tárgysorozat elején reagálhattak a képviselők az előző tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Ezt követően napirend utáni hozzászólások és új kérdések felvetése következett.
A napirend utáni képviselői hozzászólások elején dr. Bánhidi Péter köszönetet mondott a Vácon kívülieknek a városunkért tett árvízi munkáért. A továbbiakban elmondta, a közelmúltbeli sajnálatos haláleset ellenére sincs veszélye egy fertőző agyhártyagyulladás járvány kialakulásának.
Csereklye Károly is köszönetet mondott az árvízi segítségért, kiemelve a kisváciak munkáját és segítséget kért a használt homokzsákok kezeléséhez.
Dr. Bóth János egy lakossági fórum alapján a rendőrség körzeti megbízotti rendszer kihasználatlanságát említette meg és ennek javítására tett javaslatokat.
Kiss Zsolt lakossági bejelentés alapján a kórház büféjére kiírt pályázat kapcsán felvetette annak „mutyigyanúját”.
A kérdések sorát dr. Váradi Iván Attila nyitotta meg. Az oktató-nevelő intézetekbe tervezett új rendszerű étkeztetésre kérdezett rá, majd a trafikügy vonatkozásai közül az üzletek területi elhelyezkedését és az itt található munkahelyi állások számát firtatta.
Dr. Bóth János tapasztalata szerint a lakótelepi tájékoztató táblákból egyre kevesebb van. Sürgette, hogy a járdák hibáit is folyamatosan javítsa a holding.
Balkovics Péter a Sejcei út javításának ütemezésére kérdezett rá. Válaszában Pető Tibor elmondta, hogy az állam jogszabályok miatt nem adja önkormányzati tulajdonba a területet, így annak rendbetétele csak közös erőfeszítéssel oldható meg.
Katonáné Doman Erika a jégkrémes autó hétvégi hangjelzése miatti lakossági panaszt továbbította és dicsérően szólt a holding locsolási tevékenységéről.
Csereklye Károly egyebek mellett több utca lakóinak kérését tolmácsolta, mely szerint a vasúti fejlesztés során zajvédő falat igényelnének.
Kiss Zsolt ismételten rákérdezett az általa „trafikmutyiként” említett problémakörre, majd csatlakozott azokhoz, akik köszönetet mondtak a lakóknak az árvízi munkáért és sürgette a parlagfű elleni tevékenység hatékonyabbá tételét.
Dr. Bánhidi Péter örömmel vette a közlekedést veszélyeztető növények kezelésének megindítását, majd a művelődési központ igazgatójának nyugdíjba vonulása kapcsán tett fel a munkáltatói jogkörre vonatkozó kérdéseket.
Kriksz István az árvízvédelem pozitív tapasztalatait említette meg, köszönetet mondva Fördős Attilának a magas színvonalú munkájáért. Továbbá a parkok hiányos vagy hibás padjairól is szólt, kérve azok kijavítását.
Mokánszky Zoltán lépéseket sürgetett a bizottsági ülésekről távollévők szankcionálására.

Feladó: Hírszerkesztő, estv@estv.hu