Közélet [2013. november 28., csütörtök]
Lépések a mélygarázs megvásárlására

Rendkívüli ülést tartott november 26-án este Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ott született döntésekről Fördős Attila polgármester és Pető Tibor alpolgármester adott tájékoztatást.
Fördős Attila bevezetésként emlékeztetett rá: a 2006-tól folyó projekt megoldását nagyon sok szerződés és finanszírozási gond tette bonyolulttá. A mostani önkormányzati ciklusban a jelenlegi városvezetés igen sok egyeztetést folytatott a finanszírozó bankkal. Ennek eredménye az az adásvételi szerződéstervezet, amely a két fél egyetértésével került összeállításra. A polgármester elmondta: az anyagot a testület szakbizottságai részletesen megtárgyalták, majd a zárt plenáris ülés végén került sor a szavazásra. Név szerinti szavazással, mind a 15 képviselő jóváhagyta a következő határozati javaslatot:
„Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mélygarázs befejezetlen beruházást maximum 1,6 milliárd forint+ 432 millió forint Áfa vételárért bankhitelből kívánja megvásárolni, abból a célból, hogy a beruházás parkolási feladatokat lásson el. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.”
Már nem név szerinti, de szintén egyhangú szavazással került elfogadásra, hogy megbízzák a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Fedezetként magát a mélygarázs építményt ajánlja fel a város. Ugyanakkor a polgármestert azzal is megbízták, hogy a kormány felé nyújtsa be a hitelfelvételre vonatkozó kérelmet és a közbeszerzési eljárásban nyertes hitelt biztosító intézettel kösse meg a vonatkozó szerződéseket.
Ezen döntések után újabb két napirendi pontban átvezetésre kerültek a stabilitási törvényből adódó módosítások, melyek a következő három évre a hitel finanszírozhatóságát tartalmazzák. Szintén a tervezett hitelügylet miatt módosították az idei városi költségvetést, amelynek fő számai így 2 milliárd forinttal emelkedtek és immár meghaladják a 8 milliárdos összeget.
Pető Tibor a továbbiakban elmondta: az említett döntések a remények szerint egy 2006-tól húzódó ügyre tesznek pontot. Mint kifejtette, az idei, részsikerként értékelhető térfelszíni rendbetétel után abban bízik, hogy a jövő évben a teljes mélygarázs átadásra kerülhet és egy nagyon megkérdőjelezhető beruházás zárulhat le Vác szempontjából pozitívan. Az alpolgármester kiemelte, hogy minden önkormányzati képviselő névvel vállalta a döntést. Hangsúlyozta: amennyiben a kormány segítségével sor kerül Vác vonatkozásában is az adósságkonszolidációra, a mélygarázs hosszútávon is üzemeltethető lesz. Ekkor ugyanis nem fogja egy ismétlődő lízing terhelni a büdzsét, hiszen az eredeti konstrukcióban szereplő 17,5 millió forintos havi lízingdíj a váci parkolási ágazatból finanszírozhatatlan lenne. Ennek az lett volna a következménye, hogy tíz évig a város minden fejlesztési lehetőségét ez kötötte volna le. Pető Tibor végül megemlítette azt is, hogy a szakbizottságokban zajló mélyreható vita után egy rendkívül konstruktív légkörű plenáris ülésen születtek meg a nagy horderejű döntések.
Fördős Attila ezután vázolta azt a tervezett menetrendet, amely a folyamat lezárásáig várható. A képviselő-testület döntései nyomán elkészített anyag beadásra kerül a Magyar Államkincstárnak. Maximum nyolc nap után – az esetlegesen igényelt hiánypótlással együtt – a Kormányhivatal elé kerül, ahonnan ismételten maximum nyolc napon belül átkerül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, valamint a Belügyminisztériumhoz. Majd a tervek szerint az esztendő utolsó kormányülésén megszülethet a hitelfelvételi kérelem engedélyezése. Ekkor kerülhet sor a szerződések aláírására. A folyamattal párhuzamosan zajló közbeszerzési eljárás után kiderül majd, melyik pénzintézet biztosítja a város számára a vásárláshoz szükséges hitelt. (A hitelszerződésre újabb testületi jóváhagyás vár majd.) Ezen menetrend megvalósulása esetén 2013 utolsó munkanapjainak egyikén megtörténhet a hitel folyósítása, így része lehet a 2013. december 31-i állapotot figyelembe vevő önkormányzati adósságkonszolidációnak. (Ennek eredményeként Vác bankokkal fennálló adósságállományának részeként a jövő esztendő elején részben vagy egészben az állam átvállalhatja a mélygarázs megvételéhez felvett hitelt.)
A két városvezető a tájékoztató végén egyöntetűen kiemelte az időközben elhunyt Csuka István képviselő ez ügyben végzett munkáját. Hangsúlyozták: a tárgyalások végére kialakult 1,6 milliárd forintos vételár az évekig „kőbe vésett” 2,1 milliárdos összeghez képest nagy eredmény, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 2006-os projektindításkor ez az összeg megközelítette a 2,6 milliárdot.

Feladó: Váci Városimázs Kft., estv@estv.hu