Közélet [2013. november 29., péntek]
Novemberi rendeletalkotás és -módosítások

A munkaterv szerint megtartott novemberi önkormányzati ülésen a testület tagjai egy rendeletet alkottak és több korábbi rendelet módosítására is sor került.
A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Főmérnöki Irodája közösen elkészítette a Kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet, amelynek egy korábbi verzióját a szakbizottságok és a Stratégiai munkacsoport is megtárgyalta. A most benyújtott előterjesztés már tartalmazta a felmerült módosításokat. A plenáris ülés elhangzott: csak a természetes személyeknél marad a kéthavi díjfizetés, egyéb esetekben havonta kell kiegyenlíteni a díjkötelezettséget.
Rendeletmódosítások:
- a grémium módosította az idei költségvetést, amely jelentősen nem változtatta meg a büdzsé főbb összegeit;
- szigorodott az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló rendelet: az égetést engedélyező időszakokban (október 15. és november 30., illetve március 15. és április 30. között) hetente csak kétszer, szerdán és szombaton lehet kerti hulladékot égetni, akkor is csak délelőtt 9-12 és délután 14-17 óráig - ünnepnapokon tilos az égetés;
- módosításra került a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet, melynek lényege, hogy törvényi előírások alapján létrejön az „önkormányzati segély” támogatási forma;
- a Püspökszilággyal meglévő társulási szerződés megszűnése miatt szintén módosításokat eszközöltek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről, illetve a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletben is;
- az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok megváltoztatásával konkretizálták, hogy a lakáspályázatok elbírálásakor a szakbizottság számára a megadott szempontrendszer figyelembe veendő, de nem kizárólagos.

Feladó: Váci Városimázs Kft., estv@estv.hu