Közélet [2013. december 6., péntek]
Szakbizottsági hét

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottságai ezen a héten tartották az éves munkatervük szerinti utolsó idei ülésüket.
December 2-án, hétfőn a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésére került sor. A grémium tájékoztatókat vitatott meg az árvízvédelmi projekt állásáról, valamint a TDM pályázat alakulásáról. A folytatásban többek között szóba került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése, továbbá a szociális bérlakások lakbéreinek mérséklésére irányuló javaslat. A folytatásban a közterület használati díjak felülvizsgálatáról és a Volánbusz-szerződésről szóló vita után zárt ülésen ingatlan- és lakásügyek kerültek szóba.
Kedden ezúttal is két szakbizottsági ülés következett. Előbb a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság tagjai ültek össze. Először a nyári váci autóversenyről és a futsalosok eredményeiről szóló tájékoztató, majd többedszerre az úszásoktatás finanszírozása került szóba. Az idei külügyi beszámoló, illetve a 2014-es külügyi terv megvitatása után a közművelődési rendelet megújítása és a városi sport és szabadidő feladatokról szóló rendelet szerepelt a napirenden. A bizottság végül művelődési és művészeti díjakról vitázott már zárt ülésen.
A nap másik ülésén a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság napirendi sora következett. Ezek között különböző városrendezési és városfejlesztési témakörök szerepeltek, de napirendre kerültek az iskolai szelektív hulladékgyűjtés, a közvilágításról, az épített környezetről szóló előterjesztések is. A bizottság végül a korlátozott forgalmú övezetek rendszeréről, illetve szoborállításról is tanácskozott.
Szerdán délután az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése következett. Napirenden szerepelt egy szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében, az Egészségügyi Alapellátás Fejlesztési Pályázatának forrásfelosztása, egy javaslat az étkezési térítési díjak csökkentéséről, majd – már zárt ülésen – közszolgáltatási díjkedvezményről és tanulmányi támogatásról is döntöttek.
A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság csütörtöki tanácskozása zárta a heti üléssorozatot. Ezen először vett részt tagként Kovács Ágnes, akit a legutóbbi testületi ülésen választott be grémium a bizottsági tagságáról lemondó Balkovics Péter helyére. A szakbizottság mostani tanácskozásán a város gazdasági/költségvetési helyzetére vonatkozó napirendeken túl az előző napok szakbizottsági döntéseinek pénzügyi kihatásai is napirendre kerültek. Mint ahogyan megtárgyalásra került a holding októberi beszámolója és a jövő évi ellenőrzési terv is. Ez a bizottság szokás szerint a plenáris ülés (december 12.) forgatókönyvét a jövő hét szerdáján tárgyalja meg.
Vác Város Önkormányzat szakbizottságainak ülésén szerepelt továbbá a 2014-es munkaterv megtárgyalása is.

Feladó: Váci Városimázs Kft., estv@estv.hu