Közélet [2016. február 1., hétfő]
Tisztelt Váci Vállalkozók! Tisztelt Váci Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 19-i ülésén elfogadta a helyi építményadóról szóló 35/2015.(XI. 20.) önkormányzati rendeletet. A megalkotott helyi jogszabály szerint az adó éves mértéke adótárgyanként továbbra is 600 Ft/m2, 2016. január 1-től azonban már csak azon vállalkozások mentesülnek az építményadó-kötelezettség alól, akiknek (amelyeknek) a vállalkozási célra hasznosított, építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete (több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete) nem haladja meg a 200 m2-t.

Tisztelettel kérjük leendő adózóinkat (értve ezalatt azokat, akik illetve amelyek 201-500 m2 közötti alapterületű vállalkozási célú épülettel, épületekkel rendelkeznek) hogy legkésőbb 2016. március 1-ig szíveskedjenek az adóbevallásukat postai úton benyújtani vagy azt ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában leadni.

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét a határidő feltétlen betartására tekintettel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-ában foglaltak szerint a bevallás elmulasztása vagy annak előírt határidőn túli benyújtása esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabására kerülhet sor.

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály

Feladó: Városháza