Pályázatok [2017. március 7., kedd]
Környezetvédelmi referens

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:
Környezetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések, helyszíni szemlék, lakossági panaszok kezelése. Döntés előkészítés, javaslattétel, környezetvédelmi költségvetés elkészítése, kapcsolattartás a környezetvédelmi civil szervezetekkel. Tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Közreműködés a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi szabályozást szolgáló rendeletek előkészítésében. Helyi és országos védelem alatt álló területek rendszeres ellenőrzése. Hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben együttműködés az illetékes szervekkel. Jegyzői hatáskörbe tartozó zajvédelmi eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Környezetvédelem

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
• Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
• Polgármesteri Hivatalban eltöltött - legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• A 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
• Motivációs levél.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• Hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 06-27/513-434-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11046/2017. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi referens
vagy
elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.vac.hu - 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza