Közélet [2018. január 22., hétfő]
A januári testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület januári ülésének egyik legfontosabb napirendjeként a grémium megtárgyalta a Külső Rádi út 23. alatti önkormányzati épületekben lakók felhalmozott tartozásainak kezelésére, az esetleges végrehajtásokra, illetve a területen tartósan fennálló köztisztasági-közegészségügyi-közbiztonsági gondok orvoslására vonatkozó előterjesztést.
A Fördős Attila polgármester előterjesztésében tárgyalt és végül nagy többséggel elfogadott javaslatcsomag négy fő feladatot határoz meg.
A határozat értelmében az önkormányzat haladéktalanul megkezdi a kintlévőségek, tartozások behajtására vonatkozó intézkedéseket. A javaslat értelmében az érintett ingatlanoknál illegálisan felhalmozott hulladékokat heti rendszerességgel el kell szállítani, egyúttal - a közterület-felügyelet és a rendőrség bevonásával - gondoskodva a terület rendszeres ellenőrzéséről. További fontos eleme az intézkedésnek, hogy közterületi figyelő kamerákat telepítenek a helyszínen. Még szintén ehhez a döntéshez kapcsolódik, hogy a 2018-as költségvetésben huszonöt millió forintot szociális lakások építésére különít el a képviselő-testület.
A testület jóváhagyta a Kosdi út, Telep utca, Deákvári fasor találkozásához kapcsolódó útszakaszok önkormányzati tulajdonba kerülését célzó határozati javaslatot annak érdekében, hogy végre minden akadály elháruljon a csomópontba tervezett körforgalmú kereszteződés kiépítése kapcsán.
A többség támogatta azt a határozati javaslatot, miszerint az önkormányzat elutasítja a Soros-tervet, ezzel párhuzamosan azt, hogy Vác városában bevándorlás-szervező irodát működtessenek, továbbá az állásfoglalás része még a kormány felkérése a tömeges betelepítés elleni jogszabályi fellépésre.
Március 31-én lejár a Tragor Ignác Múzeum igazgatójának öt évre szóló megbízatása, tehát a testület döntést hozott az intézményvezetői pályázat kiírásáról.
A grémium elfogadta a Váci Dunakanyar Színház 2017-es évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
Kiemelkedően fontos döntés, hogy a képviselő-testület jóváhagyta a Vác Város Önkormányzata és a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosítását, ugyanis ez is feltétele annak, hogy a szolgáltató cég támogatást nyerhessen el a KEHOP-5.3.1-17 jegyzékszámú, "Távhő-szektor energetikai energetikai korszerűsítése" megnevezésű pályázaton.
A sikeres pályázat függvényében a szolgáltató a következő fejlesztéseket tervezi:
A Deákvári főúti-, az Újhegyi úti-, a Szent István téri, igen régi, korszerűtlen berendezésekkel működő kazánházak teljes rekonstrukciója szerepel a projektben. Ennek tervezett összköltsége 98 millió 263 ezer forint. A szükséges önrész a cég rendelkezésére áll.
A fejlesztések megvalósításával éves szinten 3122 GJ megtakarítást lehetne elérni, ami a mindenkori földgázáraktól függően évi 4-5 millió forint költségcsökkentést eredményezhetne.

Feladó: Városháza