Pályázatok [2018. február 27., kedd]
Matematika – informatika tanári állás

A Piarista Gimnázium pályázatot hirdet
matematika – informatika
tanári állás betöltésére.


A pályázat feltételei:
•szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
•egyetemi végzettség
•elkötelezett vallásosság

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
•az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás
•tehetséggondozás, versenyfelkészítés

A pályázat mellékletei:
•önéletrajz
•motivációs levél
•egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
•diplomamásolatok
•erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

Az elbírálásnál figyelembe vesszük:
•a piarista kapcsolódást
•a szakmai tapasztalatot

Bérezés:
•A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján

A munkakör betöltése:
•irányadó dátum: 2018. augusztus 15. (megegyezés szerint)

A pályázat beadása:
•Határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2018. május 31.
•A meghallgatások időpontja: folyamatosan a beérkezett pályázatoktól függően

Módja: e-mailben a kalasz.akos@vac.piarista.hu

Kalász Ákos, igazgató

Feladó: Városháza