Pályázatok [2018. április 10., kedd]
Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi kör:
Ellátja az Igazgatási Osztály hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
 Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség; a következő képzettségek valamelyike: közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 MS Office felhasználói szintű ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Önkormányzatnál hatósági ügyintézés során szerzett munkatapasztalat
 Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:
 Csapatmunka – együttműködés
 Jó kommunikációs, valamint szóbeli és írásbeli kifejező készség
 Magabiztos fellépés, önálló munkavégzésre való képesség
 Ügyfélbarát szemléletmód
 Pontosság, precizitás
 Lojalitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerint
 Végzettséget bizonyító okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás megkéréséről
 A pályázó nyilatkozata, arról, mely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az eredményes pályázat elbírálásától számítva azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-111/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző

vagy

 Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül

vagy

 Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.
Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza