Pályázatok [2018. április 19., csütörtök]
Pályázat igazgató helyettes munkakör betöltésére

Katona Lajos Városi Könyvtár


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár

igazgató helyettes

munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatok irányítása, igazgató helyettesítése távollétében,pénzügyi és személyzeti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Főiskola, felsőfokú szakirányú képzettség,

• szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem,

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

• vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

• Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű Vezetői kompetencia, konfliktus kezelés, csapatmunka, rendszerben gondolkodás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Jó szintű Szervezőképesség, irányítóképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló okiratok máslata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserkaszky Györgyi nyújt, a 06303196207 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2600 Vác, Budapesti főút 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató helyettes.

vagy

• Elektronikus úton Cserkaszky Györgyi részére a igazgato@konyvtar.vac.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Koháriné Vona Valéria, Pest megye, 2 Vác, Budapesti főút 37. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 23.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a klvk@konyvtar.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza