Pályázatok [2018. április 23., hétfő]
Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére

Katona Lajos Városi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Katona Lajos Városi Könyvtár

tájékoztató könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
könyvtári gyűjtemény gondozása,olvasószolgálati feladatok ellátása,közreműködés rendezvény szervezésben, hírlevelek készítése, honlap, face-book oldal tartalmi karbantartásában való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú képzettség,

• szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kiváló szintű kommunikációs készség, csapatmunka, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz, iskolai végzettséget , szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnáél nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserkaszky Györgyi nyújt, a 06303196207 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2600 Vác, Budapesti főút 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

vagy

• Elektronikus úton Cserkaszky Györgyi részére a igazgato@konyvtar.vac.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Koháriné Vona Valéria, Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 24.

Feladó: Városháza