Pályázatok [2018. június 21., csütörtök]
Pályázat igazgató helyettes munkakör betöltésére

Katona Lajos Városi Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár

igazgató helyettes


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyzeti feladatok ellátása,a feldolgozó és a műszaki-technikai csoport irányítása, részvétel az éves szakmai munkaterv elkészítésében, költségvetés tervezésében, statisztikai adatszolgáltatás elkészítése, ,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, felsőfokú szakirányú képzettség,

• szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

• Professzionális szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem,

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

• szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű vezetői készség, szervezőkészség,kommunikációs készség,problémamegoldás,rugalmasság, kreativitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű konfliktus kezelés,csapatmunka,rendszerben gondolkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, vezetői elképzelések megfogalmazása 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserkaszky Györgyi nyújt, a 0627316335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Koháriné Vona Valéria részére a titkarsag@konyvtar.vac.ha E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Katona Lajos Városi Könyvtár honlapja - 2018. június 19.

• Vác Város honlapja - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a klvk@konyvtar.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza