Pályázatok [2018. július 20., péntek]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Pest Megye Környezetvédelméért Díj

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

Fentiek elismerésére 2018-ban ismét meghirdetésre kerül a Pest Megye Környezetvédelméért Díj című pályázat, amelyre javaslatot tehetnek az területileg illetékes országgyűlési képviselőnél, vagy a Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Környezet- és Természetvédelmi Csoportjánál 2018. augusztus 29. napjáig.

További részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza