Közélet [2018. augusztus 16., csütörtök]
A rendkívüli testületi ülésről jelentjük

Augusztus 13-án rendkívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület, s a döntéshozók az egyik legfontosabb feladatként rendeletet alkottak a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról, illetve ezzel összefüggésben módosították a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló korábbi rendeletet.

A rendeletalkotás indoka: A "Főutca - Főtér projekt" megvalósulása következtében az önkormányzat korlátozott forgalmú övezeteket jelölt ki. Ezek köre később tovább bővült, valamint az ezen területekre történő önkényes behajtás megakadályozása érdekében süllyedő oszlopokat szereltek fel. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján pedig szükségessé vált az érintett városközponti területek használati rendjének rendeleti szintű újraszabályozása.
A testület hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Váci Waldorf Alapítvány (mint adós) bankhitel felvétele kapcsán a Vác 1620/7 helyrajzi számú ingatlanra 60.000.000,- Ft tőke és annak valamennyi járuléka erejéig első ranghelyen az ingatlant terhelő jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be.
A vonatkozó törvényi előírás értelmében a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást megrendelő települések augusztus 21-ig pályázatot nyújthatnak be az üzemeltetési, támogatási költségek csökkentése érdekében. A pályázatnak az önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát is tartalmaznia kell a helyi szintű feltételek biztosítására vonatkozóan. A rendkívüli ülésen ezt a határozatot is elfogadták a döntéshozók.
Fördős Attila polgármester előterjesztése alapján, költségvetési forrás felszabadításával fedezetet biztosított a testület a Kosdi út - Deákvári fasor - Telep utcai kereszteződés körforgalmú csomóponttá fejlesztésének folytatásához, továbbá a Kosdi út - Jávorszky sétány kereszteződés forgalombiztonságának növelését szolgáló tervezett beruházás terveinek elkészíttetésére.
Az önkormányzat részéről nincs akadálya a Waitzen Klasszik Veteránjármű Egyesület szeptember 1-re tervezett rendezvényének, a képviselő-testület ugyanis felhatalmazta a polgármestert az autófelvonulás útvonalának illetve az esemény Duna-parti pihenő helyszínének biztosítására vonatkozó engedély-kérelem jóváhagyására.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 13.-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 30/2018.(VIII.14.) sz. rendeletalkotás – a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról.
A szabályozás elsősorban az övezetek igénybevételének jogcímét, a behajtás rendjét szabályozza annak érdekében, hogy a területeken a megjelenő gépjármű forgalom a
lehető legkisebb mértékű legyen, a várakozás (parkolás) a területen megszűnjön, illetőleg időtartama minimálisra csökkenjen.
- 31/2018.(VIII.14.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló
31/2016.(VII.15.) sz. rendeletről.
A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraszabályozása vált szükségessé, mely által a rendelet kiegészül a korlátozott
forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjével kapcsolatos együttélési szabályokkal.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.


Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza