Közélet [2018. szeptember 24., hétfő]
A szeptemberi testületi ülésről jelentjük

Csaknem félszáz napirendi pontról tárgyalt szeptemberi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a képviselők köszöntötték a Vác Város Kiváló Diákja kitüntető címmel elismert fiatalokat.
Döntés született arról, hogy a város ingyenes használati joggal a Váci Városfejlesztő Kft. rendelkezésére bocsátja az Althann Mihály Frigyes utca 1. fsz. 4. alatti, jelenleg üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlant.
A képviselők tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal zöld lámpát adtak a Váci Tankerületi Központ azon tervéhez, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Programja keretében megvalósulhasson a két intézmény tornatermének felújítása.
A testület a Dr. Csányi László krt. 16. sz. melletti parkoló és a Jávorszky Ödön Kórház parkolójának felújítására előirányzott összeg részbeni átcsoportosításával fedezetet biztosított a Halász köz csapadékvíz csatornájának rekonstrukciójához.
A döntéshozók - kifejezve köszönetüket a szervezőknek - elfogadták a XXVI. Váci Világi Vigalomról szóló beszámolót.
Eldőlt, hogy az önkormányzat - a korábbi évekhez hasonlóan - 2019-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, a cél, hogy havi 5000 forint hozzájárulást biztosíthassanak minél több felsőoktatásban tanuló fiatalnak.
A testület támogatta Fördős Attila polgármester azon előterjesztését, melynek célja a rabtemető történelmi emlékhellyé nyilvánítása.
A közgyűlés zárt részében egyebek mellett eldőlt, hogy az idén Farkas Lívia, Pető Csilla és Szabó Erzsébet veheti át a Vác Város Szociális Munkáért kitüntető címet.

Feladó: Városháza