Közélet [2018. október 1., hétfő]
Rendkívüli testületi ülés négy napirendi ponttal

Négy napirendi ponttal rendkívüli tanácskozást tartott szeptember 27-én az önkormányzati képviselő-testület.

Újratárgyalták a képviselők a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását a 3198/2 hrsz.-ú telken fekvő Tízes Csemege területére vonatkozóan, s miután ezúttal - a tervezett beruházás társadalmi hatásait is figyelembe véve - támogatták a határozati javaslatot, így az üzemeltető legalizált módon megvalósíthatja a belső udvar beépítését.

Ismét napirendre került az izraeli Taybeh palesztin város testvértelepülési kapcsolatra vonatkozó kezdeményezése, s a testület úgy döntött, hogy támogatják a partnerség kiépítését.
A képviselő-testület támogatta a Váci Dunakanyar Színháznak az épület előtti járdaszakasz szürke térkővel történő burkolására vonatkozó tervét.

Végül a döntéshozók áldásukat adták arra, hogy a Deákvári Patika Bt., a gyógyszertár bővítése miatt szükségessé vált két darab parkolóhely kialakítása helyett átépítse, megszépítse a bejárat előtti területet - többek között térkő burkolással, az akadálymentesítést szolgáló rámpa kialakításával, a későbbiekben utcabútorok elhelyezésével.


H I R D E T M É N Y

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
- 36/2018.(IX.28.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) sz rendeletről

A módosításra a CBA Invest Kft-nek azért van szüksége, hogy legalizálható legyen a belső udvar beépítése.

A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthető.

Vác, 2018. szeptember 27.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza