Pályázatok [2018. október 4., csütörtök]
Lakáspályázat

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti

- nyílt pályáztatással -
Vác belterület 4426/8 hrsz-ú, 1263 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.


Az ingatlan jellemzői:
• A HÉSZ az ingatlant Vt-5-1 jelű településközpont vegyes területek közé sorolja. A településközpont vegyes terület elsődlegesen a helyi szintű igazgatási, oktatási, egészségügyi stb építmények, intézmények elhelyezésére szolgál. A Vt-5 övezet max. beépíthetősége 35 %, épületmagasság 3,5-5,0 m között van. Lakást csak valamely elsődleges funkcióval együtt vagy utána lehet építeni.
• Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a közművekre való rákötés a vevő költsége és feladata.

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon megtekinthető.

A pályázat részleteit a csatolt dokumentum tartalmazza.

Feladó: Városháza