Közélet [2018. október 12., péntek]
FELHÍVÁS - Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Névadományozási Munkacsoportja 2018. október 01-én megtartott ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a mellékletben csatolt közterületi névváltoztatásokat, illetve új közterület elnevezéseket.

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (9) bekezdése szerint: „A névadással, továbbá névváltoztatással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben előzetesen ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell. Az ingatlantulajdonosok véleménye nem bír kötelező erővel a Képviselő-testület végleges döntésére.”

Fentiek értelmében tisztelettel felkérem az érintetteket, hogy a mellékletben található közterületi új elnevezéseket, illetve közterület névváltozásokat véleményezzék. Kérem, hogy észrevételeiket személyes adataik és a névváltozással, illetve új elnevezéssel érintett ingatlan adatainak megadásával nyújtsák be 2018. november 10-ig a Főépítészi Osztály részére.

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:
Breczné Zsigmond Jolán
főépítész

Feladó: Városháza