Közélet [2018. október 11., csütörtök]
TISZTELT PARTNEREINK!

Településrendezési eszközök módosítási eljárását folytatja az Önkormányzat - településrendezési szerződés keretében – a következő településrészen:

A Keszeg utca-Paduc utca-2. számú főút-Harcsa utca által határolt tömbben az előkerti építési határvonal módosítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Honlapján a „Hírek” menüpontban a Településrendezési tervmódosítások” cím alatt, és ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi irodán (emelet 114/B ajtó) a tárgyhoz kapcsolódóan a következő dokumentáció tekinthető meg 2018. október 08-tól; továbbá a város Honlapján a „Hírek” menüpontban a „Településrendezési tervmódosítások” cím alatt

„Helyi Építési Szabályzat módosítása – A Paduc utca - Keszeg utca - Harcsa utca - Sügér utca által határolt terület, építési mutatóira vonatkozóan”.

Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018. október 19.-éig juttassák el az alábbiak szerint:
1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
2. postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályához.

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:
Fördős Attila sk.
polgármester

Feladó: Városháza