Pályázatok [2018. október 15., hétfő]
Pályázat igazgatóhelyettes munkakör betöltésére

Katona Lajos Városi Könyvtár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár
igazgató helyettes munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai feladatok irányítása, igazgató helyettesítése annak távollétében, pénzügyi és személyzeti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•Főiskola, felsőfokú szakirányú képzettség,
•szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•Egyetem, szakirányú végzettség,
•Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:
•Jó szintű Rendszerben gondolkodás, jó konfliktus kezelés, csapatmunka, szervezőképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•Kiváló szintű SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•Szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, vezetői elképzelések megfogalmazása 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserkaszky Györgyi nyújt, a 0627316335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Koháriné Vona Valéria részére a titkarsag@konyvtar.vac.ha E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•Katona Lajos Városi Könyvtár honlapja - 2018. október 11.
•Vác Város honlapja - 2018. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

Feladó: Városháza