Pályázatok [2018. november 27., kedd]
Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2600 Vác, Sziréna köz 7.
A munkakörbe tartozó feladatok:a Gazdasági Hivatal étkezési tevékenységében való részvétel: az eltérő korcsoportú étkezők napi létszámának továbbítása az élelmezésvezetők felé, számlázás, számlázással kapcsolatos reklamációk intézése, adatszolgáltatás, a Hivatal házi pénztárának kezelése eseti jelleggel: kifizetési igények rendezése, készpénzforgalom bizonylatolása, számlakiállítás, könyvelés, zárlati feladatokban való együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•Érettségi bizonyítvány,
•államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,
•államháztartási területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
•magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
•MS Office programok (World, Exel) felhasználói szintű ismerete,
•a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizheti

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•pontosság, nagyfokú precizitás,
•költségvetési beszámolók készítésében szerzett gyakorlat,
•határozott fellépés, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, rugalmasság, terhelhetőség,
•kiváló együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)
•iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata,
•3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
•a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentiványi Erika nyújt, a 06-20-313-3336-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton: a pályázatnak Vác város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) Szentiványi Erika részére történő elküldésével és a betöltendő munkakör megnevezésének feltüntetésével
•Személyesen: Szentiványi Erika hivatalvezetőnek Vác, Sziréna köz 7.
•Elektronikus úton ghvac.szentivanyi@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza