Közélet [2019. január 25., péntek]
A januári testületi ülésről jelentjük

Csaknem húsz napirendi témáról tárgyalt az év első ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a nemrég elhunyt dr. Chikán Csaba közjegyző és Seregi György ötvös-kovács iparművész emléke előtt.
Delegáltat küldött az ülésre a MÁV Zrt., így a képviselők közvetlenül is elmondhatták a vasúti közlekedéssel, a helyi állomások infrastrukturális problémáival kapcsolatos panaszokat, észrevételeket.
Felmerült többek között a kisebb helyi állomások elhanyagoltsága, a főállomás kapcsán a P+R parkoló férőhely kapacitásának szűkössége, a vízelvezetés problémája, az évek óta kidőlt forgalomszabályozó süllyedő oszlop helyreállítása, továbbá a csúcsidei túlzsúfoltság is a különböző járatokon.
A vendég, Horváth Szabolcs területi szakági vezető ígéretet tett, hogy a városvezetéssel egyeztetve minden kérdésben igyekeznek segíteni.
A testület támogatta, hogy a VI. számú, Földváry tér 15. alatti központú háziorvosi körzet praxisjogát Dr. Tóth Mária átadja Dr. Ferenczi Nórának.
Határozat született arra vonatkozóan, hogy a családok átmeneti otthona szolgáltatás működtetésére szóló kötelező önkormányzati feladat teljesítésének felelőse a jövőben a Magyar Protenstás Segélyszervezet legyen.
Ugyancsak döntés született arról, hogy a Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény iskola-egészségügyi ellátása bekerüljön a Szociális Szolgáltatások Háza feladatainak körébe.
Jóváhagyták a képviselők a Váci Városfejlesztő Kft. és a társasággal egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok aktuális beszámolóit.
Támogatást kapott Pető Tibor alpolgármesternek a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztése is.
A módosítási javaslat alapján a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló 52/2018 (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében lehatárolt belvárosi területre vonatkozóan megindítja az önkormányzat a gépi eszközök parkolási tiltásának törléséhez szükséges eljárást, továbbá kötelezettséget vállal a dokumentáció elkészítési költségeinek a költségvetési rendeletbe iktatására. Mindez azt is jelenti, hogy a terület kiemelt fejlesztési övezetté válhat.
Elfogadta a grémium a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, a döntés értelmében nem módosulnak a szerződések.
Jóváhagyta a testület a Váci Dunakanyar Színház 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, amiből többek között kiderül, hogy mind a gazdálkodás, mind a műsortervezés szempontjából dominálnak a bérleti sorozatok, melyeket a korábbi évek tapasztalatai alapján, tehát alapvetően a közönség visszajelzéseinek megfelelően alakítottak ki, és ez a zsinórmérce a jövőre vonatkozóan is.

Feladó: Városháza