Pályázatok [2019. február 22., péntek]
Pályázati felhívás - tüzelőanyagok beszerzése

I. A pályáztató

A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Mohácsiné Dim Rita osztályvezető (Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 40. sz. iroda, tel: 27/513-444).


II. A beszerzés tárgya

Az 1364/2018. (VII. 27.) és az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatok tartalmazzák a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült – a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó – háztartások egyszeri támogatását, mely tételenként 12.000 Ft. Vác esetében, városi szinten a következők szerinti a tüzelőanyagigény:

tüzelőanyag megnevezése ellátandó háztartás (db)
1. tűzifa 466
2. fűtőolaj 1
3. brikett/pellet 14
4. szén 15
5. propán-bután palackos gáz 26
összes háztartás: 522

A pályázó a felsorolt tüzelőanyagok bármelyikének eladására tehet részajánlatot (vagy akár az összes részre is). Az ajánlattétel formája: a jelen felhívás 1. számú melléklete szerinti pályázati lap megfelelő részének kitöltése. (A pályázati lap elején lévő, a pályázó azonosítását jelentő adatok rögzítése kötelező, a további 1–5. részajánlati lehetőség közül – értelemszerűen – csak azt/azokat tölti ki a pályázó, melyre/melyekre ajánlatot tesz.)
A pályázó úgy alakítsa ki a pályázati lapon (1. sz. melléklet) megjelölt ajánlatát, hogy az számára fedezetet nyújtson a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségére és ráfordítására. Ez a szerződés időtartama alatt nem változhat, függetlenül bármely tényezőtől (beleértve természetesen az inflációt és az árfolyamváltozásokat is).

A tüzelőanyagok közül az előzőekben megjelölt öt részajánlati körből az 1–4. esetében a pályázó a pályázati lap megfelelő részében jelölje meg azt a kilogramm mennyiséget, melyet 12.000 Ft ellenében értékesíteni tud. Az 5. rész vonatkozásában pedig a kétfajta töltettömeg árát kell a pályázónak megadnia.

A tüzelőanyagokkal minőségével kapcsolatos paraméterek:
1. tűzifa: - fajtája: tölgy, gyertyán, bükk, csertölgy
- hasított, aprított állapotúnak (hosszúsága maximum: 33 cm, szélessége, átmérője maximum: 20 cm)
- nedvességtartalma maximum 20 %-os
2. fűtőolaj: a Magyar Szabvány szerinti előírások betartása
3. brikett/pellett: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan milyen terméket ajánl meg
4. szén: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan milyen terméket ajánl meg.
5. propán-bután palackos gáz: e részajánlati körben a pályázónak a 11,5 és a 23 kg töltettömegű palackok árára is javaslatot kell tennie.

A teljes anyag a csatolmányban megtalálható!

Feladó: Városháza