Közélet [2019. február 26., kedd]
A kapunk tárva, a szívünk még inkább

A Váci Irgalmasrendi kórház a Betegápoló Irgalmasrend évszázados tapasztalatán alapulva, ennek lelkületében rehabilitációs szemléletű krónikus kórházi feladatot végez.

A Rendalapító, Istenes Szent János iránymutatása alapján végezzük szakmai munkánkat. Célunk a mai jogszabályok, gyógyítási módszerek felhasználásával személyre szabott ellátási forma kialakítása, mely a betegek életét könnyebbé, szebbé, élhetőbbé teszi, miközben fokozatosan visszanyerik biztonságérzetüket.
Orvosi jelenlét, minőségi- gyógytorna lehetőségek, kiemelkedő ápolás és lelkigondozói segítség mellett betegeink nagy részének állapota javul, vagy stabilizálódik. STROKE-os betegeinknél gyakran észlelünk lassú, hónapok múlva történő javulást is. Így otthonukba, vagy szociális intézménybe bocsáthatjuk! Az elhelyezésben segítséget nyújt a szociális gondozó.
Sajnos vannak olyan betegek, akiket meggyógyítani nem tudunk, de méltó módon elkísérjük az örökkévalóságig. Számukra hospice jellegű ellátást nyújtunk- a családdal maximális együttműködésre törekedve. Jézus szellemében, szem előtt tartva az emberi méltóság tiszteletét, ápoljuk, és mellette vagyunk a nehéz órákban.
Intézményünket a Társadalombiztosító finanszírozza, az ellátás kapcsán napi hozzájárulási díjat kérünk.

Felvételi eljárás rendje: Az ápolt vagy hozzátartozója kitölti a felvételi kérelem című nyomtatványt, ezt eljuttatja Intézményünkhöz. A kérelmet várólistára tesszük és a szociális munkás telefonon jelzi a családnak, hogy mikor tudjuk fogadni az ápoltat. Ez egy-két hét alatt lebonyolódik.
A felvételkor ún. ápolási szerződést kötünk, melynek időtartama 6 hónap, ez újabb 6 hónappal meghosszabbítható

Amennyiben kérdése van, szociális munkásunk a 06-27/319-450/132 mellék telefonszámon ad felvilágosítást.

Betegápoló Irgalmasrend Váci Irgalmasrendi Kórház vezetése:
Dr Csiba Gábor
mb igazgató

Dr Győri Csilla
vezető főorvos

Marincsákné Csillag Etelka
főnővér

Feladó: Városháza