Közélet [2019. március 28., csütörtök]
Adj egy napot a ligetnek!

Az idén április 12-én pénteken és másnap, szombaton segíthetnek az önkéntesek a liget tavaszi nagytakarításában.

Pénteken iskolai csoportokat várnak a szervezők, akik bíznak abban, hogy másnap, szombaton is sokan segítenek majd a munkában, ekkor civil szervezetek, klubok, intézmények tagjait várják, no meg családok, baráti közösségek csatlakozására is számítanak.
A Váci Környezeti Nevelési Program keretében szervezett közösségi akciót nagyban segíti Kovács József atya, templomigazgató, Mezei Helga városi főkertész is, illetve fontos szerepet vállal magára a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. az összegyűjtött zöldhulladék és szemét elszállításával.
A szervezők mindkét napon 9 órára várják az önkéntes segítőket, és a munkához biztosítják a szemetes zsákokat, illetve - korlátozott mennyiségben - kesztyűket és kerti szerszámokat is tudnak adni, de kérik, hogy aki csak tud, vigyen magával különböző felszereléseket, például metszőollót, gereblyét és egyéb kerti eszközöket.
A ligettakarítás feladatai: szemétszedés, avargyűjtés, gereblyézés, növények metszése, a Millenniumi emlékkút kitakarítása, padok festése, patakmeder tisztítás.
A közösségi program az idén annyiban különleges alkalom, hogy a templomkertben elültetnek egy szomorúfűzfa csemetét a nemrégiben elhunyt Stella Leontin atya, egykori templomigazgató emlékére.

A szervezők kérik, hogy akik részt kívánnak venni a ligettakarításban, lehetőleg jelezzék szándékukat a Vác Város Környezetvédelméért Alapítványnál a 30/9213-924-es telefonszámon.

Feladó: Városháza