Pályázatok [2019. április 5., péntek]
Pályázat tagóvoda vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Váci Deákvári Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda Sirály utcai
tagóvoda

tagóvoda vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.05.01-2024.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Sirály utca 7-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Váci Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda intézményvezetői feladatainak ellátása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
• Magyar állampolgárság,
• Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Helyismeret-1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• Három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány,
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szinovszki Ágnes nyújt, a 06-27-307-741- es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 412./2019, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda vezető.
• Személyesen: Szinovszki Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

Feladó: Városháza