Közélet [2019. május 22., szerda]
Csaknem félszáz témáról tárgyalt májusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Fördős Attila polgármester indítványára köszönetnyilvánítással kiegészítve fogadta el a testület a Vác Hivatásos Tűzoltóság és a Váci Rendőrkapitányság múlt évi tevékenységét összefoglaló beszámolókat. Szintén jóváhagyták a Vác és Környéke TDM Kft., a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Váci Városfejlesztő Kft. és a vele egységes szabályrendszer alapján működő önkormányzati fennhatóságú gazdasági társaságok 2018. évi mérlegbeszámolóját és 2019. évi üzleti tervét. Ahogyan a Váci Dunakanyar Színház Kft. esetében ugyancsak támogató határozat született ebben a vonatkozásban.
Ugyanakkor - név szerinti szavazás alapján - a testület nem járult hozzá a teátrum ügyvezető-igazgatójának a helyi színház berkeiben végzett rendezői és színművészi feladatainak jóváhagyására, illetve a Váci Dunakanyar Színház Kft. különböző feladatok ellátására kötött korábbi szerződéseinek tudomásul vételére vonatkozó kérelem elfogadásához.
Döntés született arról, hogy a ”Váci Katedra Pedagógiai Díjat„ az idén Birk Zoltán, Duhonyi Tiborné, Kovács Ágnes, Kovács Kálmán és Oglné Czepek Mária veheti át. Az „Oktatást segítő munkáért„ elismerés kitüntetettjei: Dallosné Garai Anikó, Lukácsné Mózes Zsuzsanna, Mester György Istvánné, Szentgyörgyiné Kutozova Irina és Varga József. A „Vác Város Tehetséggondozásáért„ kitüntető cím díjazottjai: Bejczi Lujza Stefánia, Gelniczkyné Teiszler Mária, Harsányiné Sztakovics Anna, Kemenes Tamás, Sinkóné Benda Hajnalka és Tóth István. „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért„ kitüntető címet Varga Ágota, illetve közösségi kategóriában a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjének kollektívája érdemelte ki. A „Vác Város Egészségügyéért„ kitüntető cím díjazottja Dr. Füredi Gyula.
A testület újra bizalmat szavazott a Váci Deákvári Óvoda vezetőjének, tehát az elkövetkező öt évben is Szinovszki Ágnes irányíthatja az intézményt.
A Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye vezetőjét, Farkas Líviát ugyancsak megerősítették pozíciójában a döntéshozók.
Döntés született arról, hogy megszűnik a volt CEMÜ-székháznál lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget, tekintettel arra, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. kiterjesztette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatást, továbbá azért is, mert sok panasz érkezett a hivatalhoz és a szolgáltatóhoz a szemételhelyezési lehetőséggel kapcsolatos visszaélésekről az említett helyszínen.
Pető Tibor alpolgármester előterjesztése alapján a testületi ülés naprendjére került a liget határában létesítendő vízitúra bázis létrehozására biztosított terület beépíthetőségének növelésére vonatkozó indítvány, és az a határozat született, hogy az önkormányzat hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat ehhez szükséges módosítási eljárásának elindításához.
Ugyanezen beruházás kapcsán arról is döntött a grémium, hogy az eredetileg tervezett költségek jelentős növekedése okán az önkormányzat további csaknem 20 millió forint hozzájárulást biztosít, már a 2020-as költségvetés terhére.
Fontos téma volt az ülésen a Václiget és Máriaudvar közvetlen közelében elkezdett kavicsbányászat ügye. Ezzel kapcsolatban szót kaptak a környéken élők szószólói is. A testület elfogadott egy olyan állásfoglalást, mely szerint a városvezetés, a hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a kitermelési tevékenység folyamatosan kontrollálható, szabályozható legyen, közvetítenek az érintett cég, a lakosság és az illetékes hivatalok, igazgatóságok között, illetve igyekeznek elérni, hogy a bányászati jog birtokosa finanszírozza a térségben élők vezetékes vízellátásának megvalósítását.
A testület hozzájárult két fogorvosi körzeti praxisjog átadásához, így a II. számú (Zrínyi u. 9. alatti) fogorvosi körzet praxisjogát a jövőben Dr. Pongor Anna, a VIII. számúét (Földváry tér 15.) pedig Dr. Tejeda Tamás Márk fogorvos veszi át Dr. Kékesi Annamáriától illetve Dr. Judák Attilától.

***

H I R D E T M É N Y
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 16.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 9/2019.(V.17.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.436.736 eFt.
- 10/2019.(V.17.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybe vételérő és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről
A módosítás szükséges a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2019. május 17. Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza