Pályázatok [2019. június 3., hétfő]
Pályázat magyar nyelv és irodalom szakos, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő állások betöltésére

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom szakos, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő teljes tanári állások betöltésére.

A pályázat feltételei:
• szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására
(nyolcosztályos gimnázium)
• egyetemi végzettség
• elkötelezett vallásosság

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
• innovatív pedagógiai szemlélet
• tehetséggondozás, versenyfelkészítés
• az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás
• együttműködő készség
• Gyógypedagógus kolléga esetén szakértelem az autizmus-
spektrumzavar és tanulási zavarok (diszgráfia, diszlexia,
diszkalkulia) területén.

Pályázat mellékletei:
• önéletrajz
• motivációs levél
• diplomamásolatok
• egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
• erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

Bérezés:
• A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján

A munkakör betöltése:
• irányadó dátum: 2019. augusztus 26-tól. (megegyezés szerint)

A pályázat beadása:
• Határideje: folyamatos, de legkésőbb 2019. június 13-ig.
• A pályázókkal az ismerkedő beszélgetések a pályázatok
megismerését követően folyamatosan
szerveződnek.

Módja: e-mailben a titkarsag@vac.piarista.hu

Feladó: Városháza