Közélet [2019. június 6., csütörtök]
Megemlékezés a "Nemzeti összetartozás napján"

A "Nemzeti összetartozás napja" váci megemlékezését Kalapács József énekes fellépése vezette be, az esemény szónoka ezúttal Albert Mátyás, Hargita Megye Tanácsának képviselője, Farkaslaka korábbi polgármestere volt.

Kalapács József énekművész Wass Albert: Záróvers és Véren vett ország című költeménye, Petőfi Sándor Nemzeti dala és a Honfoglalás című alkotás "Szállj, szállj sólyom szárnyán..." refrénű betétszáma ércesen zengő hangú megszólaltatásával kellően megadta az emlékező esemény alaphangját.
Albert Mátyás - megköszönve a lehetőséget, hogy a jeles alkalmon köszöntőt mondhat a váci ereklyés országzászló emlékműnél - elöljáróban kiemelte: a magyarságnak büszkének kell lennie Szent István király szellemi hagyatékára, szavai szerint erre az örökségre alapozva lehet esély a nemzeti felemelkedésre.
- A trianoni békediktátum megcsonkította Magyarországot, de a nemzeti szív tovább dobogott az ezt követő vészterhes korszakban is, igaz volt, amikor nagyon elhalkult ez a szívverés - fogalmazott a szónok, többek között a 2004-es népszavazás eredményére utalva.
Megemlítette továbbá, mennyire fontos, hogy az anyaország a határon túli magyarok számára megteremtette a kettős állampolgárság megszerzésének könnyített lehetőségét, szavai szerint ezzel megkezdődött a nemzet újbóli megerősödése.
- Nekünk, határon túli magyaroknak, akiknek mind a mai napig meg kell küzdenünk nemzeti identitásunk megőrzésének jogáért, hihetetlenül fontos minden támogatás, amit az anyaországból kapunk. És itt köszönetet mondok a váciaknak is, hiszen a helyiek, élükön a városvezetéssel, Fördős Attila polgármesterrel, különösen sok segítséget nyújtanak az elszakított területeken élő nemzettársaknak. Így nekünk székelyeknek, a csángó magyarságnak ugyancsak lélekemelő ez a szerető felénk fordulás - zárta beszédét Albert Mátyás.
Fördős Attila polgármester válaszában megfogalmazta: nem szabad eltántorodni a nemzetegyesítés nagy álmától, attól a vágytól, hogy egyszer minden magyar újra egy nagy közös hazában élhessen.
- Nekünk anyaországiaknak segítenünk kell a határon túli nemzettársakat a megmaradásban, ezután jöjjön a gyarapodás, erősödés, ami talán már el is kezdődött, és természetesen végső soron a visszaszerzés lehetőségéről sem szabad lemondanunk, egyetértésben a Kárpát-medencében velünk együtt élő testvérnépekkel - mondta a városvezető.
Az esemény az ereklyés országzászló emlékmű megkoszorúzásával zárult, az önkormányzat, számos intézmény, szervezet képviselői mellett sok magánszemély is csokrot, virágszálat helyezett el a talapzatnál.

Feladó: Városháza