Közélet [2019. június 7., péntek]
Felhívás parlagfű mentesítésre

Közeledve a parlagfű szezonhoz, az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az idén is nagy hangsúlyt kíván fektetni a megelőzésre, érvényre juttatva azt az állami szerepvállalást, melynek fő célja a prevenció és a megelőzést segítő kommunikáció.

A hivatal célja annak elérése, hogy minél többen elvégezzék területük mentesítését, és önkéntes jogkövető magatartásukkal hozzájáruljanak Pest megye parlagfű-fertőzöttségének csökkentéséhez, ezáltal az allergiás és asztmás megbetegedésben szenvedők életminőségének javításához.
Általános tudnivalók:
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.
Az allergizáló gyomnövény elleni védekezés elsősorban az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók kötelessége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget ezen kötelezettségének - a mulasztók költségére elrendelik az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Felhívjuk a figyelmet, hogy belterületen az illetékes jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság általi helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
A belterületen az illetékes jegyző által elrendelt közérdekű védekezést a hivatalvezető által megbízott vállalkozók végzik, a költséget a mulasztó földhasználók viselik. Elmarad az elrendelt mentesítés, amennyiben az érintett ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó a felszólításra önmaga elvégzi, elvégezteti a gyomirtást.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke bel- és külterület esetében egyaránt 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Feladó: Városháza