Pályázatok [2019. június 17., hétfő]
Pályázat óvodatitkár munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda

óvodatitkár


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodatitkári feladatok teljes körű ellátása. Az intézményvezető munkájának támogatása. Intézményi ügyvitel szervezése, és adminisztratív végrehajtása. Általános adminisztrációs, iratkezelési feladatok ellátása. Levelek, dokumentumok, táblázatok előkészítése, formázása, szerkesztése. Közreműködik az adatszolgáltatások teljesítésében, feldolgozásában. A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. A dolgozók munkaügyi adminisztrációs ügyeinek intézése.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználási szintű Internetes alkalmazások,
• Felhasználási szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú képesítés, pénzügyi, gazdasági, munkaügyi végzettség- Legalább1-3 év szakmai tapasztalat,
• óvodai nevelésben szerzett- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű KIR,KIRA-Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL

Elvárt kompetenciák:
• önálló munkavégzés,
• együttműködés,
• rugalmas, precíz
• kiváló szintű kommunikációs képesség,
• igényes munkavégzés.

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Munkaügyi területen szerzett tapasztalatok
• Tanügyigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szinovszki Ágnes nyújt,
a 06-27-307-741- es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 773./2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.
• Személyesen: Szinovszki Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Vác Város honlapja- 2019. június 17.

Feladó: Városháza