Közélet [2019. június 21., péntek]
A júniusi testületi ülésről jelentjük

Több mint ötven témáról tárgyaltak a döntéshozók az önkormányzati képviselő-testület júniusi ülésén.

A tájékoztatók sorában Fördős Attila polgármester beszámolt arról, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium - az eredetileg tervezett ráfordításnak a legutóbbi talajmechanikai vizsgálatok alapján is nagyságrendileg megnövekedett költségigényére tekintettel - átmenetileg törölte a már elfogadott kiemelt projektek közül a Vácott építendő árvízvédelmi mobilgátat, az eredetileg tervezett több mint két milliárd forintot más, időszerű beruházások megvalósítására csoportosítják át.
A város a tervezett projekt kapcsán eddig kapott állami támogatást köteles visszatéríteni, de amint azt a polgármester kiemelte, részletfizetési kedvezményt kaphat az önkormányzat, ráadásul a megrendelésre elkészült tervek a jövőben is rendelkezésre állnak, és a városvezetés folyamatosan egyeztet az illetékes minisztériummal, hivatalokkal annak érdekében, hogy a váci mobilgát újra a kiemelt beruházások körébe kerüljön.
A Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület elállt a liget határában a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében létesítendő vízi turisztikai megállóhely tágabb környezetében lévő, nagyjából 10 - 12.000 négyzetméter nagyságú területekre vonatkozó használati kérelmétől. Így az erről szóló korábbi határozatokat visszavonta a testület. Ugyanakkor a tervezett csónakház és a hozzá szükséges további létesítmények megvalósítása nem került veszélybe, ennek tekintetében a grémium - többségi döntéssel - megerősítette a hely biztosításáról szóló elkötelezettséget.
Döntés született költségvetési forrás felszabadításáról - egy millió forint értékben - két parkolóhely kialakítása érdekében a deákvári főtéri gyógyszertárnál, illetve - 17 millió forint összeggel - a hajléktalanszállói kapacitás bővítésére.
Utóbbi döntéshez kapcsolódóan elfogadta a testület azt az előterjesztést, amelynek értelmében a Deákvári fasor 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú telephely „F” épületében a hajléktalanok segítését szolgáló éjjeli menedékhely létesülhet - az elfogadott határozat értelmében a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a kivitelezési munkák befejezése után kezdeményezze a működési engedélyezési eljárást a Pest Megyei Kormányhivatalnál.
Balkovics Péter képviselő előterjesztése alapján napirendre került a Fürj utca - Sas utca kereszteződésében lévő, az illegális szemétlerakás miatt egyre több gondot okozó szelektív hulladékgyűjtő sziget sorsa, megszüntetésének kérdése. A napirend kapcsán Fördős Attila polgármester alternatív javaslatot tett: indítványozta, hogy a válogatott hulladékok gyűjtésére kevesebb központi helyet jelöljön ki a testület, a belvároson kívül egyet-egyet Kisvácon, Alsóvárosban és Deákváron. A kezdeményezés jó fogadtatásra talált, tehát a hivatal illetékes osztálya megkezdi az előkészítő egyeztetéseket a legideálisabb városrészi központi gyűjtőpontok kijelölése érdekében.
Többségi döntés alapján az önkormányzat engedélyezi a Váci Piarista Gimnázium és Kollégiumnak, hogy az intézmény az iskola előtti zöldterületen elhelyezhessen egy új, Kornis Gyulának emléket állító köztéri szobrot. (Kornis Gyula Vácott született, középiskolai tanulmányait a helyi piarista gimnáziumban végezte, majd pap, szerzetes lett, illetve filozófus, egyetemi tanár és kultúrpolitikus, 1945-1946-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt.)
Támogatta a testület azt a határozati javaslatot, melynek értelmében az önkormányzat és a gazdasági hivatal szervezésében megvalósuló nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyerekek hetente két alkalommal (tíz fős csoportokban, egy-egy tanár kísérővel) ingyenesen strandolhatnak, a Váci Sport Nonprofit Kft-vel történő időpont egyeztetés alapján.
Már hagyomány, hogy a nyári vakáció idején a gyermekeiket egyedül nevelő szülők kedvezményeket kapnak a sportcsarnok, a stadion, a művelődési központ rendezvényeinek látogatásához, strandoláshoz, ez az idén is így lesz a képviselő-testület döntése értelmében: a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban az érintettek 10 alkalommal félárú belépőre jogosultak.
A testület méltányolta a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium Egyesület kérelmét, hogy szívességi székhelyhasználati jogcímet kaphassanak a Madách Imre Művelődési Központban, s felhatalmazták a polgármestert az erről szóló igazoló okirat aláírására.
Ugyancsak hozzájárultak a döntéshozók a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelméhez, ahhoz, hogy a volt Esze Tamás laktanya területén tűzoltó szakmai versenyt rendezhessenek - a kiképzési szempontból is fontos esemény időpontja július 4-e.
Döntés született arról, hogy a „Vác Város Közszolgálatáért” díjat az idén Kalász József veheti át.

Feladó: Városháza