Közélet [2019. július 15., hétfő]
A júliusi testületi ülésről jelentjük

A júliusi képviselő-testületi ülésen a napirendi témák tárgyalását követően Fördős Attila polgármester bejelentette: Vác Város Önkormányzata - sorrendben már ötödik alkalommal - ismét elnyerte a "Családbarát Munkahely" kitüntető címet, a városvezető egyúttal köszönetet mondott a polgármesteri hivatal vezetőinek és dolgozóinak, szavai szerint a sorozatos díjazás az ő áldozatos munkájuk elismerése is egyben.

A testület többségi döntéssel elfogadta a Váci Városfejlesztő Kft. és a társasággal egységes szabályrendszer alapján működő további önkormányzati cégek aktuális beszámolóját - ezen napirendi pont tárgyalásakor Fördős Attila polgármester külön felhívta a figyelmet, hogy az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében a lakosság segítségét is kérik, mint mondta, a 112-es számot tárcsázva bárki bejelentést tehet, ha visszaélést tapasztal.
Hozzájárultak a döntéshozók ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a Váci Városfejlesztő Kft., mint használatba adó, illetve a Váci Kajak-Kenu Sportegyesület és a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület, mint használatba vevők megállapodást kössenek a Liszt Ferenc sétány 12. alatti, csónakházként funkcionáló ingatlan közös használatára vonatkozóan.
A grémium határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. kérelmét méltányolva térítésmentesen a cég használatába ad egy irodahelyiséget a Zrínyi utca 9. szám alatti városi tulajdonú ingatlan területén.
A helyi személyszállítási közszolgáltatás vonatkozásában a képviselők határozata értelmében az önkormányzat nyilatkozatot ad ki arról, hogy a közszolgáltatást 2019. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja, illetve hogy a helyi közlekedés működtetéséhez, fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre (2018.) vonatkozóan a pályázat benyújtásáig a Volánbusz Zrt., mint a helyi közösségi közlekedés szolgáltatója részére nettó 96 millió forint összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott.
Eldőlt, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki a Váci Deákvári Óvoda intézményvezetői álláshelyére.
Kriksz István, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnökének előterjesztését támogatva a testület úgy döntött, hogy a kiemelt állami támogatást elnyert múzeumnegyed-fejlesztési projekt koncepciójába kerüljön bele az egykori középvárosi temető megmaradt sírköveinek, történetének, az oda temetettek névsorának, a sírkertről készült fotóknak a bemutatása egy kegyeleti park keretében. Az elfogadott határozat záró részében ez áll: "A következő tervezési ütemben, a részletes megvalósíthatósági tanulmányban szerepeltetni kell a középvárosi temető emlékezete koncepciót és a megvalósításhoz szükséges feladatok költségeit."
A testület forrást szabadított fel a költségvetésből a Kőhíd utca 5771, 5774 és esetleg az 5775 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú földrészletek előtti zöldterületen megépítendő szennyvíz gerinccsatorna - az érintett ingatlanokon tulajdonjoggal bírókkal közösen finanszírozandó - tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez.
A testület határozata értelmében a "Vác Város Díszpolgára" kitüntető címet az idén Dr. Licht Anna proktológus, sebész, a "Pro Urbe" egyéni elismerést Góczán Zsolt, a Fónay HUMÁNIA Társulat vezetője, Jeszenszky István korábbi sikeres labdarúgó és edző és Menczer Sándorné, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségi tagja érdemelte ki, míg ugyanezen díjat közösségi kategóriában a Silverstar Művészképző Iskola és Társulatnak ítélték oda a döntéshozók - a kitüntetések átadására a hagyományokhoz híven az augusztus 20-ai nemzeti ünnep városi megemlékezése ad alkalmat.
***
Ahogy az már szokásos az éves munkaterv szerint, a júliusi testületi ülés délutánján közmeghallgatásra várta az érdeklődő polgárokat az önkormányzat.
A hozzászólók elsősorban a köztisztasággal, a hulladékszállítással, az útjavításokkal, a csapadékvíz elvezetésével, a közterületek rendtartásával kapcsolatban fogalmaztak meg kérdéseket, észrevételeket és javaslatokat.
***
Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 11.-i ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
- 13/2019.(VII.12.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.500.074 eFt.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthető.

Vác, 2019. július 12. Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza